Pågående detaljplaner

Här hittar du kommunens pågående detaljplaner som är ute på samråd, granskning eller planeras att antas.

planprocessen. samråd, granskning, antagande, lagakraft.

Här hittar du detaljplaner som är i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på planförslagen.

Planprocessen. Samråd, granskning, antagande, laga kraft. Detta skede är det första, samrådet.

I denna tabell redovisas pågående detaljplaner under samråd.

I denna tabell redovisas pågående detaljplaner under samråd.

Tid för synpunkter, yttrande

Tid för synpunkter, yttrande har gått ut


Funäsdalen 26:90
Samrådstid: 2022-03-24 - 2022-04-20

Här hittar du detaljplaner som ligger ute för granskning. Detta är sista möjligheten att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget innan det går vidare för antagande.

Planprocessen. Samråd, granskning, antagande, laga kraft. Nu i skedet granskning.

I denna tabell redovisas pågående detaljplaner under granskning.

I denna tabell redovisas pågående detaljplaner under granskning.

Tid för synpunkter, yttrande

Tid för synpunkter, yttrande har gått ut


Funäsdalen 19:6 och 23:8 m.fl
Granskningstid: 2021-07-29 - 2021-08-20


Vemdalens Kyrkby 49:4 och 3:2
Granskningstid: 2021-12-22 - 2022-01-20Vemdalens kyrkby 43:9, 43:10 med flera
Granskningstid: 2022-04-22 - 2022-05-13

Vemdalens Kyrkby 43:355
Granskningstid: 2022-05-19 - 2022-06-09Här hittar du detaljplaner som inväntar antagande av byggnadsnämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Här hittar du detaljplaner som är inför antagande:

planprocessen. samråd, granskning, antagande, lagakraft. nu i steg antagande
I denna tabell redovisas pågående detaljplaner som inväntar antagande:

Planer för antagande

Föreslaget datum för antagande

Vemdalens Kyrkby 32:72

2022-06-20

Här hittar du detaljplaner som är antagna men ännu inte vunnit laga kraft.

planprocessen. samråd, granskning, antagande, lagakraft. nu i steg antagande

I denna tabell redovisas antagna detaljplaner som ännu inte vunnit laga kraft.

I denna tabell redovisas antagna detaljplaner med datum för beslut och ev. överklagande.

Antagna

Beslut

Status

Lofsdalen 26:1, Fjällvyn

2020-09-28

Överklagad

Funäsdalen 95:1 med flera

2022-02-10

Laga kraft

Vemdalens Kyrkby 47:55 med flera

2022-02-10

Laga kraft

Vemdalens kyrkby 43:411, 43:412 med flera

2022-03-24

Laga kraft

Vemdalens Kyrkby 57:10

2022-03-24

Laga kraft

Malmagen 2:208

2022-04-25

Antagen

Kyrkbyn 15:16

2022-05-12

Antagen

Vemdalens Kyrkby 114:1

2022-05-12

Antagen

Kontakt

Senast uppdaterad: 27 maj 2022 09:07
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas