Pågående detaljplaner

Här hittar du kommunens pågående detaljplaner som är ute på samråd, granskning eller planeras att antas.

planprocessen. samråd, granskning, antagande, lagakraft.

Här hittar du detaljplaner som är i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på planförslagen.

Planprocessen. Samråd, granskning, antagande, laga kraft. Detta skede är det första, samrådet.

I denna tabell redovisas pågående detaljplaner under samråd.

I denna tabell redovisas pågående detaljplaner under samråd.

Tid för synpunkter, yttrande

Tid för synpunkter, yttrande har gått ut

Här hittar du detaljplaner som ligger ute för granskning. Detta är sista möjligheten att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget innan det går vidare för antagande.

Planprocessen. Samråd, granskning, antagande, laga kraft. Nu i skedet granskning.

I denna tabell redovisas pågående detaljplaner under granskning.

I denna tabell redovisas pågående detaljplaner under granskning.

Tid för synpunkter, yttrande

Tid för synpunkter, yttrande har gått utKontakt

Senast uppdaterad: 23 oktober 2020 14:06
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas