Vemdalens Kyrkby 48:2 m.fl.

Granskning pågick mellan 2023-09-29 och 2023-10-25

Syftet är att möjliggöra ett nytt område med varierande boendemöjligheter på Kilberget, Vemdalen. Syftet är att tillskapa nya bostäder med variation i storlek och uttryck, från enplans-, 1,5 plans- och 2-plansvillor till mer samlad byggnation vänd mot utsikten över Vemdalens by. Planområdets höga läge i terrängen kräver en anpassning av tillkommande bebyggelses placering, höjdsättning, material och utformning. Inom planområdet tillåts en mer samlad bebyggelse som även skapar förutsättningar för en funktionsblandning mellan boende och möjligheter för tillfälliga övernattningar kopplat till turismnäringen i området. Detta får uttryck i en mer samlad bebyggelse som där syftet är att byggrätten ska smälta in i bergssidan.

Följebrev , 908.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta , 824.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Planbeskrivning , 7.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Samrådsredogörelse, inklusive bilagor , 9.9 MB, öppnas i nytt fönster.
Markteknisk undersökningsrapport , 860.1 kB, öppnas i nytt fönster.
PM Geoteknik , 4.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Beslut om betydande miljöpåverkan, inklusive bilagor , 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning lämnas ut på begäran.

Kontakt

Senast uppdaterad: 16 februari 2024 09:42
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas