Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS

Planen för landsbygdsutveckling i strandnära lägen antogs 18 april 2016.

Senast uppdaterad: 27 oktober 2020 10:39
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas