Riktlinjer bebyggelse

Riktlinjerna i detta avsnitt av planen gäller generellt utanför detaljplanelagda områden och ligger till grund för planläggning och bygglovsprövning.

Ett hus som ligger inbäddat i en gräsklädd kulle.
Senast uppdaterad: 26 juli 2022 15:54
Redaktör för sidan: Johan Essvik
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas