Riktlinjer bebyggelse

Riktlinjerna i detta avsnitt av planen gäller generellt utanför detaljplanelagda områden och ligger till grund för planläggning och bygglovsprövning.

Ett hus som ligger inbäddat i en gräsklädd kulle.
Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:21
Redaktör för sidan: Johan Essvik
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas