Hänsyn

Olika intressen, näringar och andra aspekter som kan komma att påverka kommunens planerade användning av mark och vatten.

Bild av en brygga som går ut i en stilla sjö. Solen är på väg ner. Folk badar på bryggan.
Senast uppdaterad: 27 oktober 2020 11:37
Redaktör för sidan: Johan Essvik
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas