Randbebyggelse

Ställningstagande

  • Bebyggelsen bör samlas i grupper, åtskilda av obebyggda partier som medger genomsläpp, naturupplevelser från vägen, rekreation etc.

Bebyggelse utanför tätorter ska inte tillåtas växa ihop till långa band längs vägar, sjöar och vattendrag. Det gäller inte inne i byar där det traditionella bebyggelsemönstret ofta innebär att bebyggelse placerats längs byvägarna.

Senast uppdaterad: 29 oktober 2020 11:20
Redaktör för sidan: Johan Essvik
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas