Försörjningsstöd

Den som inte har egen inkomst eller har svårt att försörja sig kan ha rätt till försörjningsstöd.

Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bistånd som regleras i socialtjänstlagen. För att ha rätt till ekonomiskt bistånd måste du själv göra vad du kan för att bidra till din försörjning. Det innebär bland annat att om du är arbetslös måste du vara anmäld på Arbetsförmedlingen och söka arbete. Om du är sjuk och inte kan arbeta ska det styrkas med läkarintyg. Har du egna medel, till exempel pengar på banken, måste du använda dem först.

Ekonomiskt bistånd söks månadsvis. Sammanboende och gifta söker tillsammans.

Storleken på det ekonomiska biståndet påverkas av hela hushållets tillgångar och inkomster. Det baserar sig på en riksnorm som beslutas av regeringen och är gemensam för alla kommuner.

Ekonomiskt bistånd ska täcka kostnader för

  • Mat
  • Fritid
  • Personlig hygien
  • Kläder och skor
  • Dagstidning, telefon

Du kan även ansöka om hjälp med kostnader för boende, el, hemförsäkring, arbetsresor samt fackförening och a-kassa. Utöver det kan du och din familj ansöka om ekonomiskt bistånd till bland annat läkarvård, medicin, glasögon, tandvård och begravningskostnader.

Ansökan görs månadsvis och i förskott, till exempel om ansökan lämnas in 20:e september avser ansökan oktober.

Ansökan görs via vår e-tjänst eller ansökningsblankett. På "Mina sidor" i
e-tjänsten kan du hantera dina kontaktuppgifter, följa dina ärenden samt skicka och ta emot meddelande från din handläggare.

Ansökningsblankett finns att ladda ner under e-tjänster och blanketter samt att hämta på Medborgarhuset i Sveg, på lokalkontoren i Funäsdalen, Hede och Ytterhogdal. Den kan skickas in med posten eller lämnas i brevlådan på Medborgarhuset eller lokalkontoren.

På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en mycket förenklad beräkning för att få reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Provräkningen är dock ingen garanti för att du har rätt till bistånd.

Utbetalningar görs via SUS vilket innebär en säkrare och snabbare utbetalning. Du anmäler ditt konto med e-legitimation på Swedbanks hemsida och utan e-legitimation på ett Swedbankkontor. Detta gäller oavsett vilken bank du är kund hos. Anmälan innebär inte att du blir kund i Swedbank.

Nej. Individ- och familjeomsorgen är ingen hyresvärd och har inga bostäder att fördela. Du måste själv söka boende genom att ta kontakt med olika hyresvärdar.

Om du har fått avslag på din ansökan eller på annat sätt är missnöjd med ett beslut, har du rätt att överklaga beslutet inom tre veckor. Överklagan lämnas till oss på socialtjänsten.

I din överklagan ska du skriva vilket beslut du överklagar, varför du tycker att beslutet är felaktigt, samt vilka ändringar du vill ha. Skicka med handlingar och annat som stöder din uppfattning. Du kan också be din socialsekreterare om hjälp med överklagandet.

Länk till Överklaga beslut

Undrar du vad som gäller för just din situation, vad som händer med dina uppgifter eller hur en utredning går till? Frågor och svar finns på Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Läs om begravningskostnader under Dödsfall och begravning.

Senast uppdaterad: 29 juli 2022 11:59
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas