Arbetsresor till sysselsättning och daglig verksamhet

Du som är beviljad sysselsättning eller daglig verksamhet kan ansöka om arbetsresor om du behöver hjälp med att ta dig till och från arbetet.

Ansök om arbetsresor hos LSS-handläggare

Ansök om arbetsresor hos LSS-handläggare
0680-163 80 vardagar 8-9
bistandsenheten@herjedalen.se

Sysselsättning beviljas enligt socialtjänstlagen och daglig verksamhet beviljas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Arbetsresor beviljas enligt lagen om färdtjänst.

Färdtjänst och parkeringstillstånd

Avgift för arbetsresor

Avgiften för arbetsresor 2022 är 1015 kronor per månad om det är kortare än 8 kilometer från hemmet till din arbetsplats och 1 269 kronor per månad om det är längre än 8 kilometer.

Avgiften räknas upp varje år utifrån prisbasbeloppet.

Kontakt

Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:31
Redaktör för sidan: Åsa Evertsdotter
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas