Färdtjänst och parkeringstillstånd

Färdtjänst och riksfärdtjänst är till för personer som på grund av en funktionsnedsättning har svårigheter att åka med kollektivtrafik. Betalning sker enligt särskild taxa.

Färdtjänst avser resor inom Jämtlands län. Riksfärdtjänst avser resor inom landet utanför Jämtlands län.

Beställ resa med färdtjänst eller riksfärdtjänst

Färdtjänstresor beställs hos BC Reseservice 0771-82 00 83.

Ansök om färdtjänst och riksfärdtjänst

Ansöka om färdtjänst, förändringar i färdtjänsttillstånd eller resetillstånd med riksfärdtjänst görs hos Länstrafiken i Jämtlands län.
Telefon 063-554 13 40
Länstrafikens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För rörelsehindrade personer kan särskilt parkeringstillstånd utfärdas. Tillståndet kan utfärdas både till rörelsehindrade som själva kör motordrivna fordon och till rörelsehindrade som behöver hjälp av annan person utanför fordonet.

Ansök om parkeringstillstånd

Ansök om parkeringstillstånd hos kommunens trafikhandläggare eller via blanketten.

Senast uppdaterad: 14 mars 2024 15:57
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas