Hemtjänst

Personer som bor i eget boende och börjar få svårt att klara av sin vardag kan ansöka om hemtjänst. Med hjälp av hemtjänsten ges möjlighet att fortsätta bo kvar hemma. All hemtjänst utförs i kommunens regi.

E-tjänst för ansökan om stöd och hjälp för äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om hemtjänst görs hos biståndsenheten. Biståndshandläggare fattar beslut om hemtjänst enligt socialtjänstlagen.

Ansök om stöd och hjälp för äldre och för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen tar ut avgift för vård och omsorg enligt beslutad maxtaxa.

E-tjänst för avgifter för vård och omsorg

Den som inte är nöjd med beslutet har rätt att överklaga. I beslut står hur överklagan går till.

Överklaga beslut

Folbokförda i Härjedalens kommun som önskar hemtjänst på annan ort


Du som har hemtjänst eller trygghetslarm i Härjedalens kommun har möjlighet att få samma stöd när du reser bort en period. Det kan handla om att besöka anhöriga i en annan kommun under en period.

 • Du behöver meddela din biståndshandläggare minst 40 dagar innan du planerar att bo tillfälligt i någon annan kommun.
 • Berätta vilken kommun och på vilken adress du planerar att vistas.
 • Berätta hur länge du planerar att vara där.
 • Tala om ifall du behöver mer eller mindre hjälp än vanligt.
 • Finns det kundval som du vill välja i den tillfälliga kommunen.

Tänk igenom den tillfälliga bostaden - finns det saker som hemtjänsten behöver känna till. Ju mer du berättar desto bättre kan den tillfälliga hemtjänsten planera för dig.

Hemsjukvård och hemrehabilitering

Behöver du hemsjukvård, hjälpmedel eller hjälp med mediciner ellerstödstrumpor.

 • Kontakta din basala hemsjukvård och hemrehabilitering.
 • De ansvarar för att planera din eventuella hemsjukvård och dina hjälpmedel under vistelsen i den tillfälliga kommunen.
 • Om du har hjälpmedel ska du ta med dem.
 • Om ditt tillfälliga boende behöver anpassning bekostar du det.

Tillfällig vistelse i Härjedalens kommun

Vistas du tillfälligt i Härjedalens kommun, till exempel i fritidsboende, och behöver hemtjänst eller trygghetslarm; kontakta den kommun du är bosatt i. Bosätningskommunen gör en prövning och meddelar beslutet till Härjedalens kommun.

 • Härjedalens kommun behöver få beslutet om hemtjänst 30 dagar innan vistelsen i Härjedalens kommun börjar.
 • Vistelse längre än 6 månader betraktas inte som tillfällig vistelse.

Hemsjukvård, hemrehabilitering och hjälpmedel

Behöver du hemsjukvård, hjälpmedel eller hjälp med mediciner, stödstrumpor med mera; kontakta din vårdgivare där du har din basala hemsjukvård och hemrehabilitering, det vill säga den kommun där du är folkbokförd. Basal hemsjukvård och hemrehabilitering ansvarar för att planera din eventuella hemsjukvård och dina hjälpmedel under din vistelse i Härjedalens kommun.

Har du redan hjälpmedel ansvarar du för att ta med dem till den adress där du tillfälligt vistas.

Bostadsanpassningar

Bostadsanpassningar görs inte i tillfällig bostad. Om det inte räcker med att anpassa bostaden med de hjälpmedel du redan har eller får förskrivning på från hemkommunen får du själv bekosta den anpassning som behövs.

Hjälpmedel

Hjälpmedels- och förrådsenheten erbjuder inte kortidslån eller kortidshyra av hjälpmedel för personer på tillfällig vistelse (turister) i Jämtlands län under juni, juli och augusti 2023.

I mån av tillgång kan besökare i max 2 veckor låna transportrullstol från Hjälpmedels- och förrådsenheten under förutsättning att hjälpmedlet hämtas och återlämnas på Hjälpmedels- och förrådsenheten. Detta är ett egenansvar.

Ring Hjälpmedels- och förrådsenhetens kundtjänst på 063-14 77 10 för att höra om det finns någon tillgänglig och eventuellt boka.

För handläggare i bostättningskommunen

Begäran om tillfällig vistelse i Härjedalens kommun enligt socialtjänstlagen 2a kap 6 § vistelse sker via e-tjänst Begäran om hemtjänst vid tillfällig vistelse i Härjedalens kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad: 10 juli 2023 15:55
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas