Hemtjänst

Den som bor i eget boende och börjar få svårt att klara av sin vardag kan ansöka om hemtjänst. Med hjälp av hemtjänsten ges möjlighet att fortsätta bo kvar hemma.

Inom Härjedalens kommun finns inga privata utförare. All hemtjänst utförs i kommunens regi. Ansökan om hemtjänst görs hos en biståndshandläggare. 

Servicetjänster som till exempel

 • tvätt
 • städning
 • hemkörning av matlåda
 • social aktivitet som samvaro eller promenad

Omvårdnad som till exempel

 • hjälp med på- och avklädning
 • tillsyn
 • hjälp med toalettbesök
 • dusch och annan hygien
 • tillredning av måltid

Ansökan om hemtjänst görs hos en biståndshandläggare. Blankett för ansökan finns längre ner på denna sida. Biståndshandläggaren utreder behovet och beslutar om rätten till hemtjänst och i så fall vad den enskilde kan få hjälp med.

E-tjänst för ansökan om stöd och hjälp för äldre och för personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den som inte är nöjd med ett beslut om avslag eller delavslag har rätt att överklaga. Det måste göras inom tre veckor från att beslutet mottagits. I ditt beslut står hur du gör för att överklaga beslutet.

Länk till Överklaga beslut

Folbokförda i Härjedalens kommun som önskar hemtjänst på annan ort


Du som har hemtjänst eller trygghetslarm i Härjedalens kommun har möjlighet att få samma stöd när du reser bort en period. Det kan handla om att besöka anhöriga i en annan kommun under en period.

 • Du behöver meddela din biståndshandläggare minst 40 dagar innan du planerar att bo tillfälligt i någon annan kommun.
 • Berätta vilken kommun och på vilken adress du planerar att vistas.
 • Berätta hur länge du planerar att vara där.
 • Tala om ifall du behöver mer eller mindre hjälp än vanligt.
 • Finns det kundval som du vill välja i den tillfälliga kommunen.

Tänk igenom den tillfälliga bostaden - finns det saker som hemtjänsten behöver känna till. Ju mer du berättar desto bättre kan den tillfälliga hemtjänsten planera för dig.

Hemsjukvård och hemrehabilitering

Behöver du hemsjukvård, hjälpmedel eller hjälp med mediciner ellerstödstrumpor.

 • Kontakta din basala hemsjukvård och hemrehabilitering.
 • De ansvarar för att planera din eventuella hemsjukvård och dina hjälpmedel under vistelsen i den tillfälliga kommunen.
 • Om du har hjälpmedel ska du ta med dem.
 • Om ditt tillfälliga boende behöver anpassning bekostar du det.

Hemtjänst vid tillfällig vistelse i Härjedalens kommun

Vistas du tillfälligt i Härjedalens kommun, till exempel i fritidsboende, och behöver hemtjänst eller trygghetslarm ska du kontakta din hemkommun som du är folkbokförd i. Din hemkommun gör en prövning och meddelar beslutet till Härjedalens kommuns biståndsenhet.

Härjedalens kommun behöver få beslutet om hemtjänst från din hemkommun 30 dagar innan din vistelse i Härjedalens kommun börjar.

Vistelse längre än 6 månader betraktas inte som tillfällig vistelse.

Hemsjukvård, hemrehabilitering och hjälpmedel

Behöver du hemsjukvård, hjälpmedel eller hjälp med mediciner, stödstrumpor med mera ska du kontakta din vårdgivare där du har din basala hemsjukvård och hemrehabilitering, det vill säga den kommun där du är folkbokförd. De ansvarar för att planera din eventuella hemsjukvård och dina hjälpmedel under din vistelse i Härjedalens kommun.

Har du redan hjälpmedel ansvarar du för att ta med dem till den adress där du tillfälligt vistas.

Bostadsanpassningar

Bostadsanpassningar görs inte i din tillfälliga bostad. Om det inte räcker med att anpassa bostaden med de hjälpmedel du redan har eller får förskrivning på från din hemkommun får du själv bekosta den anpassning som behövs.

Hjälpmedel

Hjälpmedels- och förrådsenheten erbjuder inte kortidslån eller kortidshyra av hjälpmedel för personer på tillfällig vistelse (turister) i Jämtlands län under juni, juli och augusti 2023.

I mån av tillgång kan besökare i max 2 veckor låna transportrullstol från Hjälpmedels- och förrådsenheten under förutsättning att hjälpmedlet hämtas och återlämnas på Hjälpmedels- och förrådsenheten. Detta är ett egenansvar.

Ring Hjälpmedels- och förrådsenhetens kundtjänst på 063-14 77 10 för att höra om det finns någon tillgänglig och eventuellt boka.

För handläggare i bostättningskommunen

Begäran om tillfällig vistelse i Härjedalens kommun enligt socialtjänstlagen 2a kap 6 § vistelse sker genom att skicka begäran via säker e-post till bistandsenheten@herjedalen.se eller till fax 0680-162 66.

Av begäran ska framgå

 • Kontaktuppgifter till handläggare
 • Namn och personnummer på den enskilde
 • Adress och kontaktuppgifter till den enskilde i bosättningskommunen
 • Adress- och kontaktuppgifter i Härjedalens kommun
 • Kontaktperson eller anhörig till den enskilde

Begäran ska innehålla

 • Hemtjänst eller trygghetslarm
 • Period för tillfällig vistelse
  • Från och med datum
  • Till och med datum
 • Beställd tid per månad
 • Faktura- och kostnadsuppgifter
 • Eventuell ytterligare information
Senast uppdaterad: 9 juni 2023 13:36
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas