Hemtjänst

Den som bor i eget boende och börjar få svårt att klara av sin vardag kan ansöka om hemtjänst. Med hjälp av hemtjänsten ges möjlighet att fortsätta bo kvar hemma.

Servicetjänster som till exempel

  • tvätt
  • städning
  • hemkörning av matlåda
  • social aktivitet som samvaro eller promenad

Omvårdnad som till exempel

  • hjälp med på- och avklädning
  • tillsyn
  • hjälp med toalettbesök
  • dusch och annan hygien
  • tillredning av måltid

Ansökan om hemtjänst görs hos en biståndshandläggare. Biståndshandläggaren utreder behovet och beslutar om rätten till hemtjänst och i så fall vad den enskilde kan få hjälp med.

Inom Härjedalens kommun finns inga privata utförare. All hemtjänst utförs i kommunens regi.

Debitering sker enligt utförd tid.

Länk till Avgifter för vård och omsorg

Den som inte är nöjd med ett beslut om avslag eller delavslag har rätt att överklaga. Det måste göras inom tre veckor från att beslutet mottagits. I ditt beslut står hur du gör för att överklaga beslutet.

Länk till Överklaga beslut

Kontakt

Senast uppdaterad: 17 juni 2022 12:01
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas