Hemsjukvård

Hemsjukvård är hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet hos den som har omfattande eller varaktiga behov av sjukvård eller rehabilitering.

Det är läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedömer om du kan få hemsjukvård eller läkemedelshantering.

I hemsjukvården kan du få hjälp av

 • Arbetsterapeut
 • Fysioterapeut eller sjukgymnast
 • Sjuksköterska

På rehabenheten jobbar arbetsterapeuter samt fysioterapeuter och sjukgymnaster. Hjälp från rehabenheten kan ges till den som

 • Behöver träning i hemmet efter sjukhusvistelse
 • Har varit sjuk länge och vill komma igång att röra på sig
 • Känner osäkerhet eller tycker att det är svårt att utföra vardagsaktiviteter, till exempel att gå, laga mat eller sköta sin hygien
 • Vårdas av en anhörig
 • Är i behov av hjälpmedel
 • Vill ansöka om bostadsanpassning

För hemsjukvårdens patienter hjälper kommunens sjuksköterskor bland annat till med

 • Hantera mediciner
 • Lägga om sår
 • Råd om inkontinenshjälpmedel
 • Råd om nutrition

Medicinskt ansvarig sjuksköterksa, MAS, och medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR, kontrollerar att kommunen erbjuder säker vård med god kvalitet och anmäler allvarliga händelser till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

MAS och MAR ser till att kommunens omsorg följer lagar och regler genom att fastställa rutiner och riktlinjer för hur vården ska utföras.

Senast uppdaterad: 23 oktober 2023 11:50
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas