Strandskydd, bryggor och sjöbodar

Strandskydd gäller för de flesta kuster, sjöar och vattendrag i Sverige. Det gäller vanligtvis 100 meter från strandkanten, men kan på vissa platser vara utökat till 300 meter.

Inom ett strandskyddat område får man inte bygga nya byggnader. Man får inte heller ändra byggnaders användning, till exempel genom att bygga om ett båthus eller sjöbod till en bastu, om det hindrar allmänheten från att vara i området. Det finns fler åtgärder som inte är tillåtna, till exempel att anlägga bryggor, sätta upp staket, schakta, spränga eller fälla träd.

Strandskydd på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att bygga, gräva, anlägga eller på andra sätt påverka strandskyddsområdet, krävs så kallad strandskyddsdispens.

Klicka på denna länk för att hitta blankett för strandskyddsdispens. , 349.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 15 november 2023 09:01
Redaktör för sidan: Maria Busk
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas