Stäng

Markanvändning

Nationella miljömål utgör en viktig aspekt i den planerade mark- och vattenanvändningen inom kommunen. Centrala mål för avsnitten gällande natur och landskap, orter med samhällsservice och landsbygd är god bebyggd miljö samt storslagen fjällmiljö.

Bild över Härjedalens kommun som visar områden för markanvändning.
Senast uppdaterad: 17 juli 2023 15:16
Redaktör för sidan: Johan Essvik
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas