Medborgardialog 22 augusti 2023

Anda, Anders och Jonas.

Socialchef Anda Embretzen och socialutskottets ordförande Anders Häggkvist (C) höll i medborgardialogen på Folkan, Sveg. Med på bilden är också biträdande socialchef Jonas Svärdstam. Foto: Cecilia Olla.

Tisdag 22 augusti 2023 genomfördes medborgardialog kring kommunens äldreplan 2022-2035 i Sveg och Hede. Ett sjuttiotal deltagare på plats diskuterade nuläget och äldres framtida behov.

- Vi hade många intressanta diskussioner om bland annat dagens och kommande välfärdstekniker. Det handlar om att hitta en balans mellan tekniken och individens behov. Vi pratade också om ensamheten hos äldre och hur kommunen och civilsamhället kan hjälpas åt för att minska ofrivillig ensamhet hos äldre, säger socialchef Andra Embretzen.

- Vi pratade en hel del om boendeformer för äldre, där det finns lyckade projekt i kommunen som seniorboendena i Sveg och Lillhärdal. Nu finns det beslut om att även bygga i Hede. Nästa steg är se över vilka möjligheter det finns för eventuellt trygghetsboende i Funäsdalen. Lokaler för särskilda boenden är inte som vi önskar och därför behöver vi en långsiktig plan för att få bättre boendemiljö för äldre på särskilda boenden, men också bättre arbetsmiljö för dem som arbetar där. Flexibilitet i användandet är en framgångsfaktor. Och allt detta ska vi göra med hänsyn till kommunen resurser, säger socialutskottets ordförande Anders Häggkvist (C).

Presentation

Senast uppdaterad: 5 september 2023 11:35
Redaktör för sidan: Helena Lindell
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas