Pågående detaljplaner

Här hittar du kommunens pågående detaljplaner som är ute på samråd, granskning eller planeras att antas.

planprocessen. samråd, granskning, antagande, lagakraft.

Här hittar du detaljplaner som är i samrådsskedet. Det innebär att du kan lämna skriftliga synpunkter på planförslagen.

Planprocessen. Samråd, granskning, antagande, laga kraft. Detta skede är det första, samrådet.


I denna tabell redovisas pågående detaljplaner under samråd.

Tid för synpunkter, yttrande

Tid för synpunkter, yttrande har gått ut

 

Vemdalens Kyrkby 31:10 m.fl.
Samrådstid: 2024-05-27 - 2024-06-17


Tännäs kyrkby 51:115 m.fl. Tännäskröket
Samrådstid: 2024-05-17 - 2024-06-17


Funäsdalen 8:9 m.fl.

Samrådstid: 2023-09-12 - 2023-10-10

Här hittar du detaljplaner som ligger ute för granskning. Detta är sista möjligheten att lämna skriftliga synpunkter på planförslaget innan det går vidare för antagande.

Planprocessen. Samråd, granskning, antagande, laga kraft. Nu i skedet granskning.
I denna tabell redovisas pågående detaljplaner under granskning:

Tid för synpunkter, yttrande

Tid för synpunkter, yttranden har gått ut


Vemdalens Kyrkby 39:42 m.fl. Hovde Syd
Granskningstid:
2024-05-15 - 2024-06-17


Del av Vemdalens Kyrkby 43:355 och 43:283 m.fl.
Granskningstid:
2024-04-18 - 2024-05-09


Lofsdalen 1:300 och 1:391 m.fl.
Granskningstid:
2024-04-18 - 2024-05-09


Del av Messlingen 3:134, Kappruet
Granskningstid:
2024-02-28 - (2024-03-20) granskningstiden förlängd till: 2024-04-09

 

Vemdalens kyrkby 48:2 m.fl.
Granskningstid:
2023-09-29 - 2023-10-25


Funäsdalen 19:6 och 23:8 m.fl.
Granskningstid:

2021-07-29 - 2021-08-20

Här hittar du detaljplaner som inväntar antagande av byggnadsnämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Här hittar du detaljplaner som är inför antagande:

planprocessen. samråd, granskning, antagande, lagakraft. nu i steg antagande
I denna tabell redovisas pågående detaljplaner som inväntar antagande:

Planer för antagande

Föreslaget datum för antagande

Funäsdalen 8:112 m.fl. Sjöängsvägen

Inför antagande, 2024-06-26

Del av Funäsdalen 12:18

Inför antagande, 2024-06-26

Kontakt

Senast uppdaterad: 18 juni 2024 08:12
Redaktör för sidan: Frida Mattson
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas