Ändring av Detaljplan för nya fritidshus Björnrike,
Vemdalens kyrkby 43:105 m.fl

Samråd pågick mellan 2023-11-01 och 2023-11-29

Syftet med ändringen av detaljplanen, är att möjliggöra för fastigheten Vemdalens kyrkby 43:481, att delas in i två fastigheter.

Planbeskrivning , 586 kB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta , 9.8 MB, öppnas i nytt fönster.
Undersökning om betydande miljöpåverkan , 320.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighetsförteckning lämnas ut på begäran.

Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till:
mob@berg.se eller
Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Senast 2023-11-29 ska eventuella synpunkterna ha inkommit till kommunen.
Ange ärendets diarienummer 2022-536 på ditt yttrande. Tänk på att skriva kort
och tydligt, skriv särskilt om det är något du inte tycker är bra, tycker ska
ändras eller läggas till i planen. Då blir det lättare att förstå de synpunkter du
lämnar. Ange också namn och kontaktuppgifter.

Kontakt

Senast uppdaterad: 30 november 2023 14:01
Redaktör för sidan: Malin Esseen
Faktaansvarig (syns endast i edit-läge): Saknas